Vol. 2 No. 1 (2019): In Memoriam: Czesław Martyniak
Articles

Natural Law as a Way of Knowing God in the Works of Réginald Garrigou-Lagrange

Anna Mandrela
Bio
Published 9.11.2020
Keywords
 • natural law,
 • death penalty,
 • God,
 • Reginald Garrigou-Lagrange,
 • Thomism
How to Cite
Mandrela, A. (2020). Natural Law as a Way of Knowing God in the Works of Réginald Garrigou-Lagrange. The Legal Culture, 2(1), 79-90. https://doi.org/10.37873/legal.2019.2.1.51

Abstract

The paper presents the views of Reginald Garrigou-Lagrange, French neo-Thomist, on natural law. Although Garrigou-Lagrange did not write any major work on this topic, he was mentioning the natural law in his publications on God. Garrigou-Lagrange’s ideas on natural law were compared with the views of other neo-Thomists.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Cathrein W., Filozofia moralna: wykład naukowy porządku moralnego i prawnego, t. II, Warszawa 1904.
 2. Garrigou-Lagrange R., Christian Perfection and Contemplation, London 1937.
 3. Garrigou-Lagrange R., Dieu accesible à tous, Lyon–Paris 1941.
 4. Garrigou-Lagrange R., Dokąd zmierza nowa teologia?, tłum. Ł. Paczuski, ,,Zawsze Wierni” nr 11, 2011, s. 12–16 (cz. I); nr 1, 2012, s. 5–11 (cz. II).
 5. Garrigou-Lagrange R., God, His Existence and His Nature, t. II, St. Louis 1949.
 6. Garrigou-Lagrange R., Grace – Commentary of the Summa theologica of St. Thomas Ia IIae, London 1952.
 7. Garrigou-Lagrange R., Le réalisme du principe de finalité, Paris 1932.
 8. Garrigou-Lagrange R., Opatrzność a ufność w Bogu, tłum. A.D. Drużbacka, Gniezno 1934.
 9. Garrigou-Lagrange R., Our Saviour and His Love for Us, London 1951.
 10. Garrigou-Lagrange R., Reality: A Synthesis of Thomistic Thought, tłum. P. Cummins, St. Louis 1950.
 11. Garrigou-Lagrange R., The Last Writings, New York–London 1969.
 12. Garrigou-Lagrange R., The Love of God and the Cross of Jesus, London 1948.
 13. Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego, tłum. T. Landy, wyd. 4 (poprawione), Niepokalanów 2014.
 14. Karas M., Z dziejów Kościoła – ciągłość i zmiana w Kościele rzymskokatolickim w XIX i XX wieku, Sandomierz 2008.
 15. Krąpiec M.A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1999.
 16. McCauliff C.M.A., Cognition and Consensus in the Natural Law Tradition and in Neuroscience: Jacques Maritain and the Universal Declaration of Human Rights, ,,Villanova Law Review” nr 54 (3), 2009, s. 435–477.
 17. Mandrela A., Pojednanie z Bogiem w teologii Reginalda Garrigou-Lagrange’a, ,,Fides et Ratio” nr 2 (26), 2016, s. 5–13.
 18. Mandrela A., Tomizm Garrigou-Lagrange’a wobec wizji filozoficznej Teilharda de Chardin, Kraków 2019.
 19. Maritain J., Rights of Man and Natural Law, London 1945.
 20. Peddicord R., The Sacred Monster of Thomism: An introduction to the Life and Legacy of Reginald Garrigou-Lagrange, South Bend 2005.