Vol. 1 No. 1 (2018): Dignity and Value of the Family
Varia

Konflikty okołorozwodowe i próby minimalizowania ich negatywnych skutków dla dzieci – z doświadczeń sędziego rodzinnego i Ośrodka Mediacji

Marta Jarząbek-Słobodzian
Bio
Krystyna Gotkowska-Basińska
Bio
Anna Świętek
Bio
Published 12.12.2018
Keywords
 • child's well-being,
 • divorce conflict,
 • judical procedures,
 • family breakdown
How to Cite
Jarząbek-Słobodzian, M., Gotkowska-Basińska, K., & Świętek, A. (2018). Konflikty okołorozwodowe i próby minimalizowania ich negatywnych skutków dla dzieci – z doświadczeń sędziego rodzinnego i Ośrodka Mediacji. The Legal Culture, 1(1), 132-146. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.15

Abstract

The study is an attempt to present the situation when parents separa-te from the point of view of a family judge’s experiences and supportingactivities, directed to parents and children, in the situation of a familybreakdown, conducted by the Silesian Blue Cross Foundation. On theone hand, court proceedings and judgments are issued by the courtswhile taking into account the interest of the child. On the other hand,they create a basis for the escalation of the conflict between the partieswith the result that the child experiencing the breakup of its family, isinvolved in the struggle between the closest relatives, and parents oftenforce it to choose between the father and mother. The study signals theneed for changes in court procedures and the need to take measuresto support parents after the separation, directing their attention to thefuture and the well-being of their children.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 2. Cudak H., Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 3. Cudak H., Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 4. Czerederecka A., Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujących o udział w opiece, „Dziecko Krzywdzone” t. 7, nr 4, 2008.
 5. Czerederecka A., Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców u dzieci z rozbitych rodzin, „Nowiny Psychologiczne” nr 4, 1999.
 6. Emery R.E., The Children’s Bill Of Rights in Divorce, http://emeryondivorce.com/childrens_bill_of_rights_in_divorce.php, dostęp: 10 października 2017.
 7. Gójska A., Mediacja w sprawach rodzinnych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2011.
 8. Jędrejek G., Komentarz do art. 95 k.r.o., LEX nr 157286 (Dz. U. 1964 Nr 9, poz. 59).
 9. Kaja B.M., Wróblewska A.W., Psychospołeczne funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców, [w:] Małżeństwo, rodzina, rozwód, red. B.M. Kaja, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.
 10. Małżeństwo: męskość, kobiecość, miłość, konflikt, red. H. Liberska i M. Matuszewska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.
 11. Olszewska A., Dziecko w konflikcie okołorozwodowym. Widziane i niewidziane, referat wygłoszony na 14. Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, Warszawa, 23–24 października 2017 r.
 12. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, 1 Krl 3,23–27, wyd. 5, Pallottinum, Poznań 2014, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1232, dostęp: 3 sierpnia 2018.
 13. Przybyła-Basista H., Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 14. Reynolds L.R., Pomóż dziecku przetrwać rozwód. Poradnik dla rozwodzących się rodziców, tłum. A. Pajek, Wydawnictwo Bis, Warszawa 2012.
 15. Sokołowski T., Komentarz do art. 95 k.r.o., LEX 2010 (Dz. U. 1964 Nr 9, poz. 59).
 16. Stojanowska W., Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu między jego rodzicami, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1997.
 17. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9, poz. 59).
 18. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296).
 19. Wallerstein J.S., Blakeslee S., Rozwód. A co z dziećmi? Jak uchronić własne dzieci przed negatywnymi skutkami rozwodu, tłum. C.E. Urbański, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2005.